Nema više ograničenja cijene goriva

06/08/2020 Moj Kotor Varoš 0

Vlada RS stavila je je danas van snage uredbu o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Razlog za propisivanje navedene mjere bilo je suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja […]

1 2 3