Vozači oprez, stižu policijski prestretači

20/01/2019 Moj Kotor Varoš 0

Ne­sa­vje­sne vo­za­če ko­ji vo­le sti­snu­ti pa­pu­či­cu ga­sa od kra­ja fe­bru­a­ra na pu­te­vi­ma širom RS “lo­vi­će” dva po­li­cij­ska vo­zi­la bez ozna­ka u ko­je će bi­ti in­sta­li­ra­na opre­ma za mje­re­nje br­zi­ne. Di­rek­tor Agen­ci­je za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja RS […]

Kotor Varoš osvanuo okovan maglom

21/12/2018 Moj Kotor Varoš 1

Kotor Varoš je osvanuo okovan maglom, a osim smanjene vidljivosti vozačima je problem stvarao i klizav put. Osim područja kotorvaroške opštine, gusta magla zahvatila je i susjednu opštinu Čelinac, te Banjaluku zbog čega je značajno […]

Snijeg usporio saobraćaj u Kotor Varošu

28/11/2018 Moj Kotor Varoš 0

Prvi ozbiljniji snijeg u ovoj zimskoj sezoni osvanuo je jutros na području kotorvaroške opštine.  Snijeg je značajno usporio saobraćaj jer se već formirao tanki pokrivač na putevima, a posebno u višim predjelima.  Saobraćanje vozila usporeno […]

1 2 3 4 5 9