Raspisan konkurs za buduće studente, pogledajte gdje su otvorena slobodna mjesta

Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku za sve cikluse studija na Univerzitetu u Banjaluci u akademskoj 2018/2019. Godini raspisan je danas, a mjesta ima za 1.531 studenta.

Predviđeno je da na svih 17 organizacionih jedinica bude upisano 200 studenata čije školovanje se finansira iz budžeta. Na sufinansiranju ima mjesta za 1.065 studenata, a na samofinansiranju za njih troje. Mjesta ima i za 150 studenata stranih državljana i za 113 studenata koji će se školovati kao vandredni studenti.

Najviše slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus ima na Prirodnomatematičkom fakultetu – 181, zatim na Poljoprivrednom 155, te na Pravnom 152. Na Akademiji umjetnosti ostalo je 60 mjesta, na Arhitektonsko-građevinko- geodetskom fakultetu 53, Ekonomskom fakultetu 104, Elektrotehničkom 67, Mašinskom 92, Medicinskom 103, te na Rudarskom fakultetu 43.

Na Tehnološkom fakultetu imaju 103 slobodna mjesta, na Šumarskom 95, Fakultetu bezbjedonosnih nauka sedam, Fakultetu političkih nauka 58, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta 65, Filozofskom 121 i na Filološkom 71.

Na drugom ciklusu studija planiran je upis 1.266 studenata, a za studije na budžetu ima mjesta za 126 studenata. Za 565 studenata planirano je sufinansiranje školarine, 40 studenata samofinansira svoje školovanje, a mjesta ima i za 110 stranih i 425 vanrednih studenata.

Na trećem ciklusu u akademskoj 2018/2019. godini na devet organizacionih jedinica planiran je upis još 123 studenta. Njih devet sufinansiraće svoje školovanje, 104 samofinansira školovanje, a 10 studenata može biti upisano kao strani državljani.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na svim ciklusima studija počinje 27. avgusta, a završava se 5. Septembra, dok je polaganje prijemnog ispita 7. septembra u 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra, a konačne rang liste do 14. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 17. i traje do 19. septembra.

Na fakultetima Univerziteta u Banjaluci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta biće organizovan i treći upisni rok.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*