Borba za zaštitu kanjona Cvrcke i vodopada Vilenska vrela

Planinarsko društvo “Vilenska vrela” realizovaće u saradnji sa portalom “SeeSrpska” i “Mladim aktivistima – Kneževo” projekat valorizacije, zaštite i promocije posebnih rezervata i parkova prirode u Kneževu.

Osnovni cilj projekta je zaštita i promocija kneževskog prirodnog nasljeđa sa posebnim osvrtom na kanjona rijeke Cvrcke i vodopada Vilenska vrela kako bi ove dvije lokacije bile uvrštene na listu zaštićenih područja RS i BiH.

Radi se o jednom od pet grantova u okviru projekta “Misli o prirodi” u oblasti zagovaračke mreže, odnosno dijelu velikog trogodišnjeg projekta kojeg realizuje Centar za promociju civilnog društva, a finansijski ga podržava Švedska.

– Želja nam je da uz pomoć partnera zaštitimo parkove prirode, planinske, riječne i šumske oblasti, te ih dodatno promovišemo. Za to smo napravili jasan plan koji ćemo kroz različite aktivnosti pokušati da realizujemo do marta naredne godine – rekla je koordinator projekta Dijana Milisavić.

Planinarsko društvo “Vilenska vrela” iz Kneževa osnovano je 2013. godine s ciljem razvijanja ekološke svijesti kroz okupljanje građana i ostvarivanje njihovih interesovanja za sport i rekreaciju u prirodi. Godinama je redovno organizovalo planinarske rute koje su najbolji način jačanja svijesti o prirodi.

– Želimo uvrštavanje posebnih rezervata prirode i parkova prirode na području opštine Kneževo na posebnu listu prirodnih dobara predviđenu izmjenema i dopunama Prostornog plana RS do 2025. godine. Kroz ovaj projekat, želimo da zaštitimo kanjon rijeke Cvrcke i vodopade Vilenska vrela uz saradnju sa svim relevantnim institucijama, te razvijati pravilan odnos prema prirodi i potrebi njenog čuvanja – rekao je predsjednik Planinarskog društva Vilenska vrela Dragan Đurašinović. (SeeSrpska) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*