Vrtić u Kotor Varošu raspisao konkurs za prijem radnika

Vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš raspisao je danas konkurs za prijem tri vaspitača predškolske djece sa kojima će biti zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme.

Konkurs je raspisan na osnovu odluke koju je donijela Skupština opštine Kotor Varoš na sjednici održanoj 8. februara. Odbornici su tada dali saglasnost za raspisivanje konkursa za popunjavanje upraženjenih mjesta u vrtiću.

Prijave na konkurs, koji je otvoren osam dana, moguće je dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš, ulica Cara Dušana 10, 78220 Kotor Varoš. Prijavu treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove koji predviđaju da je državljanin RS, odnosno BiH, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa zakonom.

Osim toga mora ispunjavati  i posebne uslove koji se tiču stručne spreme, stručnih ispita i radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove komisija za izbor će obaviti intervju, a za one koji mu ne pristupe smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kompletan tekst konkursa u kojem su navedeni svi uslovi i potrebni dokumenti za prijavu možete pogledati u našoj rubrici “Konkursi-oglasi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*