Sahrane i vjerski obredi izmjenjeni zbog virusa

Štab za vanredne situacije Kotor Varoš u saradnji sa tri vjerske zajednice koje djeluju na području kotorvaroške opštine preporučio je građanima da zbog pojave virusa korona sahrane obavljaju u najužem krugu porodice.

Preporučeno je da prilikom izjave saučešća to ne čine ljubljenjem i rukovanjem, te da ne organizuju ručkove nakon sahrane ili parastosa.

Na porodice koje planiraju da daju četrdesetodnevni ili godišnji pomen ašelovano je da to svedu na minimum ili ako je moguće da to odgode.

Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je župama dodatna uputstva u vezi sa virusom korona u kojima se, između ostalog, preporučuje da vjernici koji zbog ove situacije smatraju da ne mogu ići na misu, mogu da je prate na radiju, televiziji ili internetu, primajući duhovnu pričest.

Preporuka je da se u crkvama i kapelama ne upotrebljava blagoslovljena voda na ulazu, a da se ovi vjerski objekti redovno provjetravaju i čiste, te da njihova vrata, koliko je moguće, drže otvorenim da ih vjernici ne moraju dodirivati, kao i da se po mogućnosti na ulaz stavi dezinfekciono sredstvo za ruke.

Zbog naredbe o otkazivanju javnih skupova preporučeno je da se ne održavaju zajedničke priprave i ispovijedi prije Uskrsa. Jedna od preporuka je i da se sahrane obavljaju samo u prisustvu najbližih srodnika i bez pogrebne mise.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*