Raspisan konkurs za prijem kadeta u Policijsku akademiju i Specijalnu policiju

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis 300 kadeta u 22. klasu Policijske akademije i 30 kadeta u osmu klasu Specijalne antiterorističke jedinice.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, saopšteno je iz MUP-a RS.

MUP RS će sa izabranim kandidatima potpisati ugovor o regulisanju međusobnih obaveza kojim će biti obavezani da će po završetku osnovne policijske obuke obavljati poslove policijskog službenika najmanje pet godina u organizacionim jedinicama ministarstva.

Zainteresovani kandidati informacije mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku www.education.muprs.org i putem telefona 051/333-649 i 051/333-651. Konkurs je otvoren do 25. marta 2020. godine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*