Raspisan konkurs za direktora srednje škole u Kotor Varošu

Školski odbor Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla” Kotor Varoš raspisao je konkurs za direktora ove ustanove. 

Mandat direktora škole traje četiri godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Vlada na prijedlog ministra imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom kandidati treba da dostave lično ili preporučenom poštom na adresu škole sa naznakom za javni konkurs za izbor direktora škole.

Aktuelnoj direktorici Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla” Danijela Kostić uskoro ističe mandat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*