Pravda u sudovima jeftinija i brža do 27. aprila

Put do presude i pravde skraćen je do 27. aprila, a sudovi i advokati apeluju na građane koji su akteri suđenja u prvostepenim i drugostepenim postupcima da iskoriste sedmicu sudske nagodbe i spor riješe u skraćenom postupku, koji donosi i niže troškove.

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH inicirao je održavanje sedmica sudske nagodbe s ciljem rješavanja što više predmeta mirnim putem.

– Sudska nagodba je mirni, odnosno sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, a izbjegavaju se i brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka – pojasnili su u VSTS-u.

Dodali su da prilikom zaključenja nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i da je ishod zasnovan na njihovom dogovoru.

– Stranke koje žele predmete da riješe sudskom nagodbom, mogu se samostalno, putem svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje nagodbe. Postupajući sudija će u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom – istakli su u VSTS-u.

U domaćoj sudskoj praksi je ovaj način rješavanja sporova rijedak, iako je djelotvoran kod svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka.

– To se pogotovo odnosi na predmete naplate komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, neisplaćenih plata i otpremnina, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i druge sporove – istakli su u VSTS-u.

Advokat iy Kotor Varoša Željko Bubić kaže da je institut sudskih nagodbi vrlo koristan jer dovodi do rješavanja spora na kraći i jeftiniji način.

– Sudski sporovi traju izvjesno vrijeme, a putem nagodbe moguće je brže postići rješenje i kompromis suprotstavljenih strana. Mi pravnici znamo reći bolje slabo poravnanje, nego jaka parnica tako da treba podržavati postupak sudskih nagodbi – istakao je Bubić.

On posebno naglašava parnice koje se tiču komunalnih usluga u kojima je postalo pravilo da sudski troškovi premaše dug zbog kojeg je spor pokrenut.

– Zbog sitne komunalne naknade imate spor gdje trošak bude znatno veći. Osim toga sudije su zatrpane komunalnim predmetima i sudovi ne mogu da budu ažurni. I za ovu vrstu predmeta sudska nagodba je veoma korisno i dobro rješenje – rekao je Bubić.

Stranke koje sporove riješe sudskom nagodbom mogu da računaju i na zakonske olakšice, odnosno posebne tarife za naplatu sudskih taksi.

Iznosi sudskih taksi određuju se prema vrijednosti spora u zavisnosti od vrste spora. Sudska taksa u slučaju rješavanja spora nagodbom može biti i prepolovljena u odnosu na predviđeni iznos.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*