Poziv roditeljima u Kotor Varošu da konkurišu za boravak djece na moru u Budvi

Centar za socijalni rad Kotor Varoš pozvao je roditelje djece iz ciljnih kategorija da podnesu prijavu za njihovo učešće u projektu „Socijalizacija djece RS“ za 2019. godinu čiji je cilj podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i njihov kvalitetniji psiho-fizički razvoj.

– Svake godine u sklopu ovog programa Fonda za dječiju zaštitu RS i posredstvom Centra za socijalni rad više od 20 djece uzrasta do 15 godina odlazi na more u Crnu Goru gdje prolaze kroz mnoge edukativne i zabavne radionice – rekao je za „Moj Kotor Varoš“ direktor Centra za socijalni rad Kotor Varoš Dragan Pejaković.

On je pozvao roditelje čija djeca ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs koji je raspisao Fond za dječiju zaštitu. Prijave je moguće predati svakim radnim danom u prostorijama Centra za socijalni rad opštine Kotor Varoš.

Ciljevi projekta su stvaranje bar djelimično približnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece u RS, socijalizacija i integracija djece sa smetnjama u razvoju i iz socijalno depriviranih porodica u vršnjačku grupu, razvijanje osjećaja empatije kod djece korisnika projekta, njihova afirmacija i podizanje nivoa socijalnih kompetencija i upoznavanje sa međusobnim specifičnostima i individualnim razlikama kroz programske aktivnosti i sadržaje.

Ciljne kategorije su djeca sa smetnjama u razvoju, hroničnim oboljenjima, bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i žrtve trgovine djecom i djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih i porodica koje su korisnici stalne novčane pomoći.

Konkursom su obuhvaćena i djeca civilnih žrtava rata i logoraša, djeca čiji je jedan od roditelja ili oba invalid, djeca iz porodica demobilisanih boraca Vojske RS koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, te djeca iz višečlanih porodica lošijeg materijalnog statusa, romske populacije, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju, djeca predškolskog uzrasta i posebno talentovana djeca kao što su pobjednici na opštinskim i republičkim  takmičenjima i istaknuti sportisti, muzičari ili glumci.

Projektom su obuhvaćena djeca od šest do 15 godina, u slučajevima djece sa smetnjama u razvoju do navršenih 18 godina, a u izuzetnim slučajevima lica sa invaliditetom starija od 18 godina koja do sada nisu bila obuhvaćena projektom.

Djeca će besplatno boraviti na crnogorskoj obali u Bečićima na području opštine Budva u periodu od 20. maja do 21. septembra 2019. godine u 13 desetodnevnih smjena sa devet pansiona i jednom osmodnevnom smjenom sa sedam pansiona.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*