Poziv kotorvaroškim studentima da konkurišu za stipendije

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja kotorvaroške opštine u 2019. godini.

Broj stipendija određen je iznosom novca u budžetu opštine za stipendiranje studenata. Planirano je da deset stipendija biti dodijeljeno studentima druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova, a preostale strudentima druge i viših godina studija javnih visokoškolskih ustanova i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi bili vukovci ili učenici generacije.

Predviđeno je da budu formirane dvije rang liste za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija i studente druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova.

Prilikom dodjele stipendija u obzir će biti uzeta I deficitarna zanimanja u prvom ciklusu studiranja na visokoškolskim ustanovama – Elektrotehnički fakultet (diplomirani inžinjer elektotehnike 240 ECTS), Prirodno-matematički fakultet (profesor matematike i informatike i profesor fizike – opšti smjer 240 ECTS) I Mašinski fakultet (diplomirani inžinjer mašinstva 240 ECTS).

Kandidati za stipendije moraju biti državljani RS i BiH i stalno prebivalište na području opštine Kotor Varoš, a uslov je i da su redovni studenti fakulteta u RS, BiH ili inostranstvu, da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 26 godina, da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju i da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Posebni uslovi za studente prve godine osnovnih studija su da su redovno upisali fakultet na jednoj od visokoškolskih ustanova u BiH ili inostranstvu i imaju prebivalište na teritoriji opštine Kotor Varoš i da su u toku srednjoškolskog obrazovanja bili vukovci ili učenici generacije, a za studente druge i viših godina osnovnih studija da su ispite iz prethodnih godina položili sa najnižom prosječnom ocjenom 7,50. U slučaju da ne bude dovoljno studenata sa prosječnom ocjenom 7.50, stipendije će biti dodijeljene studentima sa nižom prosječnom ocjenom, koji su prema ukupnom broju bodova sljedeći na rang listi.

Mjesečni iznos stipendije za studente prvog ciklusa studija koji imaju prosjek ocjena manji od 8,00 i za sve studente sa privatnih visokoškolskih ustanova iznosi 100 KM i biće isplaćivan za šest mjeseci, a za završne godine studija za pet mjeseci.

Stipendije za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena 8,00 do 9,00 biće isplaćivane za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM, a za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena 9,00 i većim za osam mjeseci u iznosu od 100 KM. Za vrijeme apsolventskog staža student nema pravo na isplatu stipendije.

Stipendije za studente prve godine, odnosno vukovce i učenike generacije biće  isplaćivane za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM.

Kandidati koji konkurišu za stuipendije dužni su da dostave prijavu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenja o državljanstvu, prebivalištu,  statusu redovnog studenta, prosjeku ocjena tokom studiranja, a za studente prve godine ovjerena kopija Vukove diplome ili svjedočanstva sa prosjekom ocjena za svaki razred srednje škole, odnosno za učenike generacije diploma o proglašenju učenika generacije i uvjerenje da prvi put upisuju godinu studija za koju konkurišu za stipendiju. Pored toga neophodna je i ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugog javnog davaoca.

Pored navedenih dokumenata, studenti koji su djeca poginulih boraca ili ratnih vojnih invalida Vojske RS od prve do četvrte kategorije, koji su bez jednog ili oba roditelja ili koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, treba da dostave dokumente koji potvrđuju taj status.

U obzi će biti uzeti I student čija su oba roditelja nezaposlena i oni moraju da dostave potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje, te studenti iz višečlanih porodica (četvoro i više djece) koji treba da prilože kućnu listu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a informacije je moguće dobiti putem telefona na broj 051/783-625 ili elektronske pošte na adresu [email protected]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*