Podrška projektima u Kruševu Brdu

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan organizovao je danas prijem za predstavnike udruženja Centar za obnovu i razvoj sela iz Kruševa Brda.

Riječ je o Udruženju koje baštini običaje i tradiciju Kruševa Brda sa željom da je nastave i mlađi narašataji kako ne bi zaboravili svoje porijeklo.

– Okupljeni smo oko ideje napretka i razvoja Kruševa Brda i okoline, a naše aktivnosti su usmjerene u realizaciju infrastrukturnih projekata ruralnog razvoja i turizma. Prvenstveni cilj je razvoj Kruševa Brda i okolnih sela sa vlašićkih obronaka uz poštovanje i promociju tradicije ovih područja – rekao je predsjednik udruženja Centar za obnovu i razvoj sela Kruševo Brdo Goran Ivanović.

Završetak obnove stare škole i njeno pretvaranje u etno muzej je jedan od prioriteta u radu Udruženja, te čišćenje korita rijeka Vrbanje i Kruševice.

– Želim im da nastave sa uspješnim radom i da čuvaju običaje i tradiciju. Opština će u granicama mogućnosti podržati rad ovog Udruženja i realizaciju projekata koji su od značaja za razvoj Kruševa Brda – rekao je Sakan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*