Otkrivene stotine slučajeva krađe struje, kazne još oštrije

Radnici preduzeća “Elektrokrajina” Banjaluka, koje operativno pokriva i Kotor Varoš, otkrili su u 2017. godini 400 slučajeva neovlaštene potrošnje električne energije u vrijednosti 564.206 KM.

– Prema našim saznanjima, u toku 2017. godine podneseno je 198 krivičnih prijava protiv nesavjesnih potrošača – izjavio je portparol “Elektrokrajine” Predrag Klincov.

“Elektrokrajina” i njene radne jedinice u slučajevima utvrđene neovlaštene potrošnje struje traže asistenciju policije koji sačinjavaju zapisnik i podnose izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Više takvih slučajeva zabilježeno je i na području opštine Kotor Varoš.

Novim Krivičnim zakonikom RS pooštrene su kazne za krađu struje i ona je tretirana kao krivično djelo za koje je osim novčane kazne moguće izreći i zatvorsku.

– Najefikasniji način za predupređenje i sprečavanje neovlaštene potrošnje struje predstavljaju investicije u rekonstrukciju distributivne mreže i postavljanje brojila sa daljinskim očitavanjem. “Elektrokrajina” je do sada ugradila više od 30.000 digitalnih brojila, a u naredne tri godine planirano je da taj broj bude najmanje udvostručen – rekao je Klincov i dodao da su rezultati vidljivi i u višegodišnjem trendu smanjenja distributivnih gubitaka, koji su u 2017. godini pali na najniži poslijeratni nivo od 12,7 odsto.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*