Osnovni sud u Kotor Varošu raspisao konkurs za prijem radnika

Predsjednica Osnovnog suda u Kotor Varošu Zdenka Gajanin raspisala je javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad službenika za informacione tehnologije.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su da su državljani RS ili BiH i da imaju prebivalište u RS, da su stariji od 18 godina i da imaju opštu zdravstvenu sposobnost. Konkursom je predviđeno da kandidati moraju da svojim radom i ljudskim kvalitetima budu dostojni ugleda radnika suda, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda, te da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Posebnim uslovima je definisano da kandidati imaju završenu srednju školu četvrtog stepena, tehničkog smjera, položen stručni ispit i najmanje godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. Ukoliko se na konkurs ne javi dovoljan broj kandidata sa položenim stručnim ispitom u obzir dolaze kandidati bez položenog stručnog ispita, ali će odabrani kandidat morati da ga položi u roku od godinu od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i potvrdu o radnom iskustvu. Kandidati koji ispune uslove predviđene konkursom moraće proći testiranje i intervju.

Rok za prijavljivanje kandidata je osam dana, a on teče od 15. januara kada je konkurs objavljen. Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati dostavljaju lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš sa naznakom “Komisiji za izbor”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*