Određena stopa za porez na nepokretnosti, strankama 35.000 KM

Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je danas odluku o utvrđivanju stope za, utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2021. godinu koja je ostala na dosadašnjih 0,06 odsto.

Predstavnici lokalne uprave su istakli da je poreska stopa u Kotor Varošu jedna od najnižih u RS. 

Odbornici su usvojili i odluku o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2021. godinu u iznosu od 0,004 KM, dok je prosječna građevinska cijena za izračunavanje visine rente za gradsko građevinsko zemljište 720 KM.

Skupština je usvojila i programe čišćenja i održavanja javnih asfaltnih i zelenih površina na gradskom i na području mjesnih zajednica, te programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta i sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva za 2021. godinu.

Za rad političkih stranaka u tekućoj godini iz budžeta opštine biće izdvojeno 35.000 KM. Pravo na naknadu ostvaruju stranke i koalicije koje imaju odbornike u lokalnom parlamentu, a mogu ih koristiti za pokrivanje troškova redovnog rada i kampanje. 

Jednoglasno je usvojen program rada Skupštine opštine Kotor Varoš za 2021. godinu i program korištenja sredstava posebnih vodnih naknada, a za ovu namjenu iz budžeta opštine biće izdvojeno 59.000 KM.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*