Odobren projekat za sanaciju kupališta “Bjeline”

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavio je rezultate drugog javnog poziva za odabir projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas, a zeleno svjetlo je dobio i projekat opštine Kotor Varoš koji podrazumijeva osiguranje kosine obale rijeke Vrbanje.

Projekat podrazumijeva sanaciju gornjeg dijela gradskog kupališta “Bjeline”, koji je oštećen tokom poplava 2014. godine. Time će od poplave biti zaštićeno područje jedinog gradskog kupališta površine 8.500 metara kvadratnih.

U UNDP-u su istakli da će odabrani projekti biti realizovani u okviru projekta “Integracija klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas”.

– Drugi javni poziv za odabir projekata za smanjenje rizika od poplava na teritoriji 14 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas objavljen je 15. decembra 2017, a rok za dostavljanje prijava je bio 15. februar 2018. godine. Na poziv se prijavilo 12 jedinica lokalne samouprave sa 18 projekata, koji su odabrani poslije verifikacije i obilaska predloženih lokacija radi utvrđivanja stanja na terenu. Na osnovu prikupljenih informacija i bodovanja komisija za vrednovanje i rangiranje pristiglih projekata odabrala je projekte i lokacije za primjenu nestrukturnih mjera za smanjenje rizika od poplava – naveli su u UNDP-u.

Novi projekat se nadovezuje na nedavno završene radove na obali Vrbanje u sklopu kojih je postavljena gabionska obaloutvrda u dužini od 150 metara, na potezu od Gradskog trga nizvodno prema Kotorskom mostu. Ti radovi obavljeni su s ciljem zaštite kanalizacionog kolektora i pješačke staze, koji su oštećeni tokom poplava 2014. godine. Projekat je bio vrijedan 125.000 KM i zajednički su ga realizovali UNDP i opština Kotor Varoš koja je učestvovala sa 43.842 KM.

Odobreni projekti:

Opština Kotor Varoš: Osiguranje kosine obale rijeke Vrbanje

Grad Banja Luka: Uređenje rijeke Vrbas

Opština Čelinac: Uređenje i čišćenje rijeke Jošavke

Opština Laktaši: Regulacija rijeke Stupčevice

Opština Mrkonjić Grad: Uređenje dijelova tri gradska vodotoka

Opština Srbac: Čišćenje i izmuljivanje korita, pravljenje obaloutvrda

Opština Šipovo: Regulacija i uređenje četiri bujična vodotoka

Opština Gornji Vakuf – Uskoplje: Uređenje korita i postavljanje obaloutvrda na rijeci Vrbas

Opština Jajce: Uređenje korita Vrbas na lokalitetu Lucina

Opština Gradiška: Zaštita od poplava odvodnjom oborinskih voda sa plavnog područja – Nova Topola (uslovno odobren projekat)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*