Objavljen raspored nastave za osnovce na RTRS-u

Osnovi u Kotor Varošu od sutra će pratiti nastavu putem televizije nakon što su škole zatvorene zbog virusa korona, a danas je objavljen raspored izvođenja nastave.

Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod, u saradnji sa Radio-televizijom RS, organizovaće nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa.

– Osnovni cilj organizovanja ovog vida nastave za učenike osnovne škole, pored brige za njihovo zdravlje i bezbjednost, jeste namjera da se preduzme sve što je u mogućnosti nadležnih da osiguraju učenicima kontinuitet u učenju i radu i na taj način im pomognu da lakše prebrode prekid nastave, te da budu što spremniji za njen nastavak kada dođe vrijeme za to – rekli su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Za učenike prve i druge trijade (od prvog do petog razreda) nastava na daljinu biće emitovana u trajanju od tri časa sa početkom u 9.10 časova svakim radnim danom, prema prethodno utvrđenom rasporedu po predmetima i razredima. Predmetna nastava od šestog do devetog razreda biće emitovana u terminu od 12.30 časova, prema prethodno utvrđenom rasporedu za svaki predmet. Ovim vidom nastave neće biti obuhvaćni nastavni predmeti fizičko vaspitanje, likovna kultura, muzička kultura i demokratija i ljudska prava.

– Napominjemo da će ovaj vid nastave podrazumijevati davanje osnovnih smjernica i instrukcija za savladavanje gradiva prema važećim nastavnim planovima i programima za svaki pojedinačni predmet, te zadatke za samostalno rješavanje i primjere korisne za proces učenja – saopštili iz Ministarstva prosvjete. 

Važno je napomenuti da će svi snimljeni nastavni sadržaji biti stalno dostupni na zvaničnoj veb-stranici RTRS, što znači i dostupni učenicima koji propuste njihovo emitovanje u redovnim terminima od 9.10 časova, odnosno od 12.30 časova.

U toku je priprema i drugih vidova komunikacije i interakcije učenika sa nastavnicima razredne i predmetne nastave s ciljem pomoći učenicima i što lakšeg i djelotvornijeg prevazilaženja situacije u kojoj nije moguće oranizovati redovan vaspitno-obrazovni proces.

Kada je riječ o nadoknadi nastave u srednjim školama u RS, ona će biti organizovana u skladu sa mogućnostima i okolnostima koje diktira aktuelna situacija u vezi sa pojavom i širenjem virusa korona u RS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*