Objavljen konkurs za direktora Osnovne škole “Sveti Sava”

Školski odbor Osnovne škole “Sveti Sava” Kotor Varoš raspisao je danas konkurs za direktora škole jer uskoro ističe mandat aktuelnoj direktorici Slađani Šubari.

Mandat direktora škole je četiri godine i poslije njegovog isteka može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi što znači da Šubara ponovo može konkurisati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a kandidati ih mogu dostaviti u zatvorenim kovertama lično ili poštom preporučeno na adresu – Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš, Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom “Školskom odboru – prijava na konkurs – ne otvarati”.

Školski odbor će u pisanoj formi obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o izboru i imenovanju direktora u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Kompletan konkurs možete pogledati u našoj rubirici “Konkursi-oglasi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*