Kotor Varoš kreće u obračun sa neodgovornim građanima

Radnici Komunalnog preduzeća “Bobas” i Komunalne policije u Kotor Varošu obilaziće teren u cilju identifikovanja neodgovornih stanovnika i sprečavanja bacanja smeća na mjestima koja za to nisu predviđena i devastiranja novoizgrađenih nadstrešnica na stazi na Rujici koju koristi veliki broj građana u rekreativne svrhe.

Taj dogovor postignut je na sastanku predstavnika „Bobasa“ i Komunalne policije sa načelnikom opštine Kotor Varoš Zdenkom Sakanom i nadležnih službi opštinske uprave. Prisutni su se usaglasili da je potrebno stimulisati građane da prijave one koji bacaju smeće na mjestima koja za to nisu predviđena tako što bi bili oslobođeni plaćanja naknada za odvoz smeća po jednom računu, što treba da razmotri Nadzorni odbor “Bobasa”.

Sakan je predložio i da 13. juna bude organizovana akcija „Dan čišćenja grada“ u saradnji sa udruženjima građana, sportskim organizacijama, Komunalnom policijom i “Bobasom”. On je predložio i da “Bobas” i Komunalna policija utvrde lokacije duž magistralnog puta na kojima se nalaze veće količine smeća i da one u ovoj akciji budu uklonjene. Načelnik je predložio da bude organizovan i izbor najuređenijeg dvorišta u gradu čiji bi nosilac bila Turistička organizacija opštine.

– Odvoz smeća iz mjesnih zajednica je na zadovoljavajućem nivou i nema izraženih primjedbi građana, ali da je potrebno i dalje podizati svijest građana. Duž pješačkih staza postavljeno je 20 betonskih kanti, od čega su četiri na stazi parka Rujika, što je preduslov da smeća bude u manjim količinama nego do sada – kaže Sakan.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove Daliborka Kalamanda je naglasila da je park Rujika prvi put ove godine uvršten u progam čišćenja i održavanja javnih površina.

– Uočene su veće količine smeća duž novoizgrađene pješačke staze i potrebno je definisati način na koji će se održavati ova javna površina i odvoziti smeće – rekla je Kalamanda.

Direktor “Bobasa” Slobodan Jurić apelovao je na Komunalnu policiju da treba djelovati preventivno izricanjem kaznenih mjera i sve to medijski propratiti kako bi se uticalo na svijest građana. Sakan se saglasio da bi bilo dobro medijski popratiti slučajeve izricanja kaznenih mjera objavom na veb stranici opštinske uprave. Šef Odsjeka za inspekcije poslove i komunalnu policiju Goran Malijević je istakao da je Komunalna policija izricala mjere u slučajevima u kojima su postojali dokazi sa terena, ali das u one nedovoljne i da postoji problem da očevici budu svjedoci u sudu prilikom prijave počinioca.

Načelnik Odjeljenja za privredu Srđan Ćorić rekao je da treba postaviti znakove upozorenja, a Sakan je istakao da je moguće obezbijediti njihovu izradu i za to zadužiti Turističku organizaciju koja je i realizovala projekat uređenja parka Rujika. Tehnički direktor “Bobasa” Ranko Bunić naglasio je da redovno održavaju područja uz rijeku Vrbanju i sakupljaju smeće.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*