Kotor Varoš imenuje načelnike dvije i po godine poslije izbora

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan raspisao je konkurs za načelnike četiri odjeljenja opštinske uprave kojima već godinama rukovode vršioci dužnosti načelnika.

Konkurs se odnosi na Odjeljenje za opštu upravu, Odjeljenje za privredu, Odjeljenja za stambeno­komunalne poslove i Odjeljenje za prostorno uređenje. Na čelu odjeljenja za opštu upravu, privredu i stambeno­komunalne poslove trenutno se nalazi kadar SDS-a Slaven Momić, Srđan Ćorić i Slobodan Gelić, dok je prvi čovjek Odjeljenja za prostorno uređenje Boris Marković iz PDP-a.

Problem sa načelnicima odjeljenja traje još od početka mandata ovog saziva opštinske vlasti formiranog nakon lokalnih izbora održanih u oktobru 2016. godine.

Upravna inspekcija Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS utvrdila je polovinom marta 2017. godine da od šest vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja u opštinskoj upravi, pet ne ispunjava zakonom predviđene uslove za tu funkciju. Tada je objavljeno da uslove ispunjava jedino Gelić koji je u januaru te godine imenovan na čelo Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Naknadno mu se pridružio i Momić, koji je položio stručni ispit i stekao pravo da ostane na funkciji.

Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave je definisano da načelnici odjeljenja moraju imati 240 ECTS bodova, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja ili položen stručni ispit za rad u upravi.

Iako je načelnik opštine nedugo poslije toga predložio da budu razriješena četiri vršioca dužnosti načelnika odjeljenja od toga nije bilo ništa jer je Skupština opštine odbila njegov prijedlog jer on nije predložio imenovanje novih vršilaca dužnosti načelnika. Sakan je tada predložio da budu razriješeni Marković, te načelnici Odjeljenja za finansije Dragana Petrušić iz PDP-a, Odjeljenja za društvene djelatnosti Nemanja Panić iz DNS-a i Odjeljenja za privredu Predrag Tešić iz SP-a. Sakan je potom sam razriješio četvoro načelnika, ali su oni nastavili da rade do danas u statusu vršilaca dužnosti načelnika. Jedina promjena dogodila se na čelu Odjeljenja za privredu gdje je Tešića zamjenio Ćorić.

U konkursu koji je raspisao načelnik opštine Kotor Varoš navedeno je da kandidati moraju biti državljani RS, odnosno BiH i stariji od 18 godina, da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nisu otpušteni iz organa uprave  na bilo kojem nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa. Uslovi su i da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, te da nisu u sukobu interesa.

Posebnim uslovima je za sve četiri pozicije propisano da kandidati moraju imati najmanje 240 ECTS bodova i najmanje tri godine radnog iskustva u tom stepenu obrazovanja u struci, te položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi. Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Konkursom nisu obuhvaćeni Odjeljenje za finansije i Odjeljenje za društvene djelatnosti na čijem čelu su Dragana Petrušić iz PDP-a, odnosno Nemanja Panić iz Demosa u koji je prešao iz DNS-a.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*