Kotor Varoš grad žena, prosječna starost 38,43 godine

Opština Kotor Varoš ima 18.361 stanovnika, a brojnija je ženska populacija, pokazali su rezultati popisa stanovništva koje je danas objavio Zavod za statistiku RS.

Popis je pokazao da na području kotorvaroške opštine žive 9.354 stanovnika ženskog pola i 9.007 muškaraca.

Prosječna starost Kotorvarošana iznosi 38,43 godine, a kada je riječ o starosnoj strukturi najviše stanovnika je u životnoj dobi od 45 do 49 godina – 1.387. Druga najbrojnija kategorija su mladi između 15 i 19 godina kojih je 1.375.

Značajan broj Kotorvarošana se može pohvaliti dugovječnošću, a 86 napih sugrađana je starije od 85 godina, dok ih je u devetu deceniju života zagazilo još 246.

Jedna od zanimljivih kategorija je i nacionalna struktura stanovništva koja pokazuje da su najbrojniji Srbi sa 12.730, Bošnjaka ima 4.516, a Hrvata 852. Ostalim narodima pripada 129 stanovnika, o nacionalnoj strukturi se nije izjasnilo 115, a taj status nepoznat je kod 19 Kotorvarošana.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*