Jerej Živko Ilić doktorirao u Beogradu

Jerej Živko Ilić, koji je donedavno službovao u kotorvaroškoj parohiji, odbranio je doktorsku disertaciju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Jerej Ilić je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Odnos duhovnih i svetovnih vlasti u doba ikonoborstva u Vizantiji” pred tročlanom komisijom koji su činili profesor emeritus Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu episkop dr Atanasije, redovni profesor Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu protojerej-stavrofor dr Radomir Popović i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Radivoj Radić.

On je uspješno proizneo ekspoze u kojem je govorio o teorijskom okviru odnosa Crkve i svijeta, odnosno svjetovnog i duhovnog, ikonopoštovalačkoj teologiji ikone, ikonoboračkoj antiteologiji ikone i o vizantijskoj istoriji iz vremena ikonoborstva.

Poslije ekspozea članovi komisije su prešli na pitanja poslije čega je komisija konstatovala da je uspješno odgovorio na sva postavljena pitanja i time stekao naučni naziv doktor teologije i preporučila mu da svoju odbranjenu doktorsku disertaciju i objavi.

Jerej Ilić je rođen 5. marta 1975. godine u Tuzli. Osnovnu školu pohađao je u Dubnici i Kalesiji i završio 1990, a iste godine upisao je petorazrednu Bogosloviju Sveta Tri Jerarha u manastiru Krki koju je završio 1995. godine sa odličnim uspjehom.

Akademske 1995. godine upisao je Duhovnu akademiju Svetog Vasilija Ostroškog u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U toku osnovnih studija odslužio je vojni rok u Bileći. Diplomirao je 2003. godine sa najvišom ocjenom.

Akademske 2010. godine upisao je doktorske akademske studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položio je sve ispite, prijavu doktorske disertacije predao je 2012, a plan istraživanja doktorske disertacije odbranio je 2013. godine.

Jerej Ilić je prije rukopoloženja vršio katihetsku službu u Kninu, Foči i Bileći. Kao paroh kotorvaroški katihetsku službu obavljao je u Kotor Varošu, Zabrđu, Prisoju, Popovcu i Skatavici. U svojstvu paroha nožičkog katihetsku službu obavljao je u Nožičkom, Starom Martincu i Ćukali kod Srpca.

Za đakona je rukopoložen u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Gustovari 2003, a iste godine za prezvitera u hramu Svetog proroka Ilije u Prijedoru. Trenutno je parohijski sveštenik u Nožičkom, a prije dolaska u tu parohiju nepunih 15 godina službovao je kao paroh u Kotor Varošu. Jerej Ilić sa suprugom Bojanom ima tri kćerke.

1 Comment

  1. Čestitamo oče Živko svaka vam čast!!! Teško onim nepravednima, što vas pravednoga i čestita čovjeka oklevetaše!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*