Izgradnja elektrane zabetonirala Vrbanju

Gradilište male hidroelektrane “Kotor Varoš” na izlazu iz grada prema Vrbanjcima potpuno je promijenilo korito Vrbanje na tom području, a juče je rijeka toliko onečišćena da je dobila boju i izgled betona.

U koritu Vrbanje je podignuta brana u koju su ugrađene stotine metara kubnih betona, a nastavak betoniranja izazvao je veliko zagađenje Vrbanje. Na to su upozorili kotorvaroški ribolovci koji su ostali zaprepašteni zatečenim prizorom. 

– Ovo je potpuno uništenje riblje fonda na ovom području. Situacija je time gora što se nizvodno od gradilišta elektrane nalazi vodozahvat sa kojeg se kompletno gradsko i prigradski područje Kotor Varoša snabdijeva vodom za piće – rekao je jedan od ribolovaca.

Izgradnja male hidroelektrane “Kotor Varoš” počela je polovinom 2018. godine. To je četvrta mala hidroelektrana na području opštine Kotor Varoš, a treća na rijeci Vrbanji. Vlada i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS su i pored dva negativna mišljenja nadležnog odjeljenja u opštini izdali građevinsku dozvolu preduzeću “Energo kompani” iz Banjaluke za izgradnju male hidroelektrane “Kotor Varoš” snage 1,815 megavata. Primjedbe opštinskog odjeljenja su se odnosile na česta miniranja terena u blizini brane, neriješene imovinske odnose na plavljenim površinama, ugrožavanje kvaliteta vode i odvijanja saobraćaja i blizinu dalekovoda.

Malu hidroelektranu “Kotor Varoš” čine betonska gravitaciona brana, akumulacija, dovodni kanal, ulazna građevina, mašinska zgrada sa izlaznom vodom, riblja staza i pristupni put, a dozvolom je obuhvaćena izgradnja svih objekata.

Na negativne posljedice još uoči početka izgradnje upozoravali su iz grupe građana “Spasimo Vrbanju”.

– Ova elektrana u kanjonu Vrbanje predstavlja veliku opasnost po eko sistem rijeke. Lokacija elektrane nalazi se pored kamenoloma gdje se vrše miniranja što može dovesti do njenog  pucanja i plavljenja dijelova Kotor Varoša. Vrbanja je planinska rijeka i njeno pregrađivanje na ovoj lokaciji može da bude veoma opasno za prirodu tako i za društvo – naveli su u grupi “Spasimo Vrbanju”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*