Inspekcija kreće u kontrole apoteka zbog prodaje lijekova bez recepta

Na velikom broju lijekova naznačeno je da se izdaju uz ljekarski recept, ali ih je ipak moguće kupiti bez recepta u apotekama zbog čega će zdravstvena inspekcija krenuti u rigoroznije kontrole s ciljem da u potpunosti iskorijeni pojavu nepravilnog propisivanja i izdavanja lijekova.

Inspektori su poslali dopis svim domovima zdravlja, Komori doktora medicine, Farmaceutskoj komori i Komori doktora stomatologije da je došlo do izmjena Pravilnika o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka.

– Ovim pravilnikom definisani su uslovi propisivanja i izdavanja lijekova na recept. Dio pravilnika se odnosi na obaveze doktora, a dio na obaveze magistara farmacije. Lijekove u čijem uputstvu je navedeno da se izdaju na ljekarski recept može izdati samo magistar farmacije u apoteci, na osnovu recepta doktora medicine ili doktora stomatologije. Inspektori provjeravaju, između ostalog, i da li se poštuje režim izdavanja lijekova na recept – kažu u Inspektoratu RS i navode da će u svakom slučaju kada utvrde da recept nije odgovarajući izricati novčanu kaznu doktoru koji ga je propisao, odnosno magistru farmacije koji je lijek izdao.

U slučaju da bez recepta izda lijek koji je na režimu izdavanja na recept, Zakonom o apotekarskoj djelatnosti propisana je kazna u iznosu od 3.000 do 15.000 za pravno lice, 1.000 do 3.000 za odgovorno lice i za magistra farmacije u iznosu od 500 do 1.500 KM. U Inspektoratu RS kažu da u tom slučaju magistru farmacije prijeti i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti.

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH kažu da je na svakom lijeku jasno propisan način izdavanja, te da su apoteke bile dužne da se pridržavaju propisa.

U apotekama kažu da nije tajna da su neke lijekove koji se svakodnevno kupuju poput brufena, raptena duo ili analgina izdavali bez recepta jer u tome nisu vidjeli nikakvu opasnost po zdravlje, dok su ostale izdavali isključivo na recept. (Nezavisne novine)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*