Firmama u Kotor Varošu nedostaje radnika, a hiljade ljudi na birou

Zavod za zapošljavanje RS biće iduće godine reformisan kako bi bili razdvojeni aktivni tražioci posla od onih koji su na evidenciji samo zbog zdravstvenog osiguranja, a jedan od plastičnih primjera tog problema je Kotor Varoš.

Naša opština se može pohvaliti visokom stopom zaposlenosti zbog čega poslodavci sve teže pronalaze radnu snagu i za njom posežu u druge lokalne zajednice, a na evidenciji lokalnog ogranka Zavoda za zapošljavanje su istovremeno hiljade nezaposlenih.

U Kotor Varošu je registrovano oko 2.300 nezaposlenih među kojima je oko 390 lica koja su sa faktorom otežane zaposlenosti, odnosno koja su na birou zvanično samo zbog zdravstvenog osiguranja.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan potvrđuje da preduzeća imaju problem da nađu radnike bez obzira na hiljade prijavljenih na birou.

– Dio ljudi na birou je godinama, ali ne traže aktivno posao, neki su u inostranstvu i koriste prijavu na birou samo za zdravstveno osiguranje, dok je dio visokoobrazovanih koji neće da rade poslove za koje postoji potreba u fabrikama. Imajući sve u vidu bilo bi realno da na birou imamo oko 1.600 nezaposlenih umjesto 2.300 koliko ih je trenutno u evidenciji – istakao je Sakan koji podržava najavljene promjene vjerujući da bi i slika za nezaposlenima postala jasnija.

Ovaj problem u manjoj ili većoj mjeri dijele i druge lokalne zajednice zbog čega je prednacrtom programa ekonomskih reformi za period od 2018. do 2020. godine, koji je utvrdila Vlada RS, predviđeno reformisanje Zavoda za zapošljavanje.

– Zavod za zapošljavanje biće oslobođen od servisiranja usluga zdravstvenog osiguranja, odvajanjem aktivnih tražilaca posla od lica koja su na evidenciji radi ostavrivanja prava na zdravstveno osiguranje. Odvajanjem aktivnih od pasivnih tražilaca posla, ojačaće se uloga Zavoda za zapošljavanje kao posrednika za lica koja su zaista zaintersovana za zaposlenje – naglasili su u Vladi.

Direktor Zavoda za zapošljavanje RS Miroslav Vujičić rekao je da dugo zagovara ideju izdvajanja zdravstvenog osiguranja iz njihovog djelokruga.

– To će olakšati rad Zavoda za zapošljavanje i omogućiti nam da se bavimo onim što je svrha našeg postojanja. Na kraju ćemo imati i realniju sliku nezaposlenosti i onih koji istinski traže posao – istakao je Vujičić.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*