Donesen niz mjera za izvlačenje “Bobasa” iz duboke krize

Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je danas na tematskoj sjednici jednoglasno zaključke kojima je definisan niz mjera za unapređenje rada Komunalnog preduzeća “Bobas”.

Odjeljenje za privredu, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju zaduženi su da u saradnji sa rukovodstvom “Bobasa” izrade i u skupštinsku proceduru upute odluku o komunalnom redu, pravilnik o uslovima i načinu odvoza smeća u gradu i mjesnim zajednicama, odluku o javnoj kanalizaciji i odluku o upravljanju seoskim vodovodima.

Odbornici su zadužili načelnika opštine da u roku od sedam dana formira radnu grupu koja će utvrditi putne pravce i sačiniti bazu podataka domaćinstava u mjesnim zajednicama u kojima će biti obavljana usluga odvoza smeća. U radnu grupu će ući predstavnici opštine, “Bobasa” i savjeta mjesnih zajednica.

Menadžmentu “Bobasa” dat je zadatak da sa mjesnim zajednicama dogovori preuzimanje seoskih vodovoda, a ukoliko dogovor ne bude postignut, opština je zadužena da u saradnji sa tim preduzećem obezbijedi čišćenje i hlorisanje seoskih bazena.

Opština je zadužena da pruži pinu podršku “Bobasu” za obavljanje dopunskih djelatnosti za koje je registrovan u skladu sa radpoloživom mehanizacijom kako bi preduzeće ostvarilo dodatne prihode. Prema jednom od zaključaka opština Kotor Varoš će dati punu podršku “Bobasu” za korišćenje svih mehanizama naplate potraživanja od korisnika komunalnih uluga uključujući i objavljivanje imena dužnika.

Jedan od zaključaka definiše i da je obaveza postavljanja revizionog šahta na korisnicima kanalizacione mreže, a ukoliko on nema tehničkih mogućnosti dužan je da se za njihovo postavljanje obrati “Bobasu” čiji će radnici to učiniti uz naknadu.

Rok za realizaciju ovih zaključaka je 60 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Odbornici su takođe jednoglasno usvojili i zaključak da opštinski organi preduzmu mjere u cilju rješavanja pitanja titulara prava vlasništva nad izuzetim zemljištem na vodozahvatnom području, a rok za izvršenje te obaveze je dvije godine.

Zaključci su načelno definisani na jučerašnjoj sjednici proširenog skupštinskog kolegijuma zbog čega je izostala i detaljnija rasprava na današnjoj sjednici.

Tematsku sjednicu zatražilo je rukovodstvo “Bobasa” kako bi bila razmotrena teška situacija u “Bobasu” u kojem su kao najveći problem navedeni opšta nelikvidnost usljed velikih obaveza na osnovu presuda za izuzeto zemljište na području vodozahvata, niskog stepena naplate uskuga posebno u mjesnim zajednicama i prekomjernog broja zaposlenih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*