Čišćenje fekalija i asfaltiranje staze uz rijeku Vrbanju

Radnici preduzeća „Planum“ iz Teslića rade na sanaciji i asfaltiranju pješačke staze duž rijeke Vrbanje i prespajanju dijela kanalizacione mreže.

Riječ je o projektu „Sanacija pješačke staze“ koji opština Kotor Varoš realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a potrebnih 144.000 KM je obezbijeđeno putem kredita koji je opština uzela u okviru projekta hitnog oporavka od poplava.

Ovim projektom planirano je da bude sanirana i asfaltirana pješačka staza u dužini od 700 metara, prespajanje dijelova kanalizacione mreže ispod objekta opštine, poslovnih objekata, objekta porodice Tuzlić i Ulice cara Lazara.

Izvođač je dužan raščistiti pomenute lokacije i trase kanalizacije od rastinja i fekalija koje su rasute iz postojećeg nepropisno izgrađenog sistema, a zatim pristupiti ugradnji kanalizacionih cijevi. Poslije završetka radova kanalizacioni cjevovodi će biti spojeni na reviziono okno postojećeg glavnog kolektora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*