Zakazana nova licitacija za imovinu Zemljoradničke zadruge “Šiprage”

Zemljoradnička zadruga “ŠIPRAGE” p.o. u stečaju

ŠIPRAGE

Broj: 71 0 St 013402 08 St-79/16

Dana 1.2.2017. godine

Na osnovu člana 105, 106, 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku – prečišćeni tekst (“Sl. glasnik RS” br. 26/10) i člana 82, 89, 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku (“Sl. Glasnik RS” br. 59/83, 85/03 i 64/05), odluke Skupštine povjerilaca i odluke Odbora povjerilaca od 12.1.2017. godine, stečajni upravnik objavljuje

ZAKLJUČAK o trećoj javnoj licitaciji za prodaju nepokretnosti Zemljoradničke zadruge “ŠIPRAGE” p.o. u stečaju Šiprage

I POSLOVNI OBJEKAT – OTKUPNI MAGAZIN površine 147 m2 upisane u k.č. 99/2 KO Šiprage procijenjene vrijednosti 35.189,00 KM, zemljište uz objekat površine 371 m2 procijenjene vrijednosti 5.713,00 KM, što ukupno čini 40.902,00 KM.

  1. POSLOVNI OBJEKAT CENTRALNI MAGAZIN – površine 143 m2 upisane na k.č. 99/4 KO Šiprage procijenjene vrijednosti 27.413,00 KM sa zemljištem oko objekta površine 295 m2 procijenjene vrijednosti 4.543,00 KM što ukupno čini 31.956,00 KM.
  2. Predmetne nekretnine su upisane u list nepokretnosti 1/0 KO Šiprage kao pravo svojine 1/1 ZZ “ŠIPRAGE” p.o. u stečaju Šiprage na kojima nema tereta i ograničenja.

II Na javnoj prodaji nepokretnosti iz tačke 1. se ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti, a za nepokretnosti iz tačke 2. prodajna cijena ne može biti manja od 8.000 KM.

III Rok za plaćanje kupoprodajne cijene nepokretnosti je 30 dana od proglašenja kupca nekretnine u Okružnom privrednom sudu Banjaluka. Uvođenje u posjed kupca nepokretnosti biće izvršeno najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora kod notara. Svi troškovi oko ovjere notarskog ugovora padaju na teret kupca.

IV Javna prodaja se vrši prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenoj koverti, koje će se otvoriti dana 8.3.2017. godine u 13 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ul. Gundulićeva 108 – velika sala u prizemlju.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit od 10% procijenjene vrijednosti najkasnije jedan dan prije termina otvaranja koverti na žiro-račun stečajnog dužnika broj 5620998070630287 kod NLB banke Banjaluka. Učesnicima na licitaciji koji su uredno dali pismenu ponudu i proglašeni kupcem, a ne uplate kupovnu cijenu depozit se ne vraća.

V Javna prodaja proglasiće se uspješnom ako bude i samo jedan ponuđač.

VI Pismene ponude primaju se najkasnije jedan dan prije termina javnog komisijskog otvaranja na adresu “Zemljoradnička zadruga” Šiprage p.o. u stečaju Šiprage, preporučeno na ruke stečajnog upravnika sa naznakom “PONUDA ZA LICITACIJU – NE OTVARATI”.

VII Zaključak o prodaji biće objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banjaluka i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kontakt telefon: 051/301-800, 065/740-838 i 065/510-090.

Stečajni upravnik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*