Raspisan konkurs za rukovodioca Ribnjaka u Šipragama

“LUKA” AD BANJALUKA

-PJ Ribnjak, Šiprage-

Aleja Sv. Save 21,

78000 Banjaluka

KONKURS za popunjavanje radnog mjesta: rukovodilac PJ Ribnjak … 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

– VSS – diplomirani veterinar ili biolog ili tehnolog ili inž. poljoprivrede 

Prednost dajemo kandidatu koji posjeduje uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova akvakulture po Zakonu o akvakulturi, čl. 52 tačka 2.

Ostali uslovi:

– Kandidat mora biti zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti),

– Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

– Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje da se ne vodi krivični postupak),

– Kandidati moraju biti državljani BiH

– Prednost imaju kandidati koji posjeduju znanje iz njemačkog i/ili engleskog jezika,

– Prednost imaju kandidati koji posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.

Neophodna dokumentacija koja se šalje zajedno sa molbom/aplikacijom za prijem u radni odnos je sljedeća:

– CV/biografija

– Ovjerena kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

– Ovjerena kopija lične karte,

– Kopija vozačke dozvole,

– Kopija licenci/sertifikata (ako postoje)

Prijave sa molbom/aplikacijom za prijem u radni odnos zajedno sa pratećom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu. Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresu: [email protected] ili na broj telefona 051/232-780. Konkurs je otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*