Raspisan konkurs za dva radna mjesta u Osnovnoj školi “Sveti Sava”

JU OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”
SVETOSAVSKA 2, 78 220 KOTOR VAROŠ

raspisuje konkurs za prijem radnika

1. Nastavnik/profesor engleskog jezika – 10 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

2. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja – 4 časa, na određeno radno vrijeme, najduže do 30.6.2018. godine

Za navedeno radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit. Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. stav 1, 4, 5. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14, objavljen u “Službenom glasniku RS” 18/16.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6., Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u odre|enoj oblasti ili ekvivalent,
– uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)
– ljkarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće testirani u prostorijama škole u Kotor Varošu, dana 4. septembra, 2017. godine, sa početkom u 9 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu škole.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošewa odluke o izboru kandidata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*