Raspisan konkurs za dodjelu 730 stipendija studentima

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Trg Republike Srpske 1, telefon: 051/338-434, faks: 051/338-857, e-mail: [email protected]

Broj: 07.051/67-42/16

Datum: 21.10.2016. godine

Na osnovu člana 16, stav 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/08), člana 4.a u vezi sa članom 6, stav 1. tačka a) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/10, 99/12, 90/13 i 73/15), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu 730 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (kategorija: uspješni studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija)

I

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija za 2017. godinu za kategoriju uspješnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH na studijskim programima sa Liste studijskih programa za 2017. godinu u skladu sa članom 7, stav 1, tačka b) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, po naučnim oblastima kako slijedi:

1) 600 stipendija za studente prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike i redovnim studentima na studijskim programima: veterinarstvo, radiološka tehnika i latinski jezik i rimska književnost na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, i to:

 • Prirodne nauke 50
 • Inženjerstvo i tehnologija 107
 • Medicinske i zdravstvene nauke 150
 • Poljoprivredne nauke 20
 • Društvene nauke 198
 • Humanističke nauke 75

2) 48 stipendija za studente prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj koje se ne finansiraju iz budžeta Republike, i to:

 • Prirodne nauke 5
 • Inženjerstvo i tehnologija 12
 • Medicinske i zdravstvene nauke 5
 • Društvene nauke 14
 • Humanističke nauke                     12

3) 67 stipendija za studente drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike, i to:

 • Prirodne nauke 10
 • Inženjerstvo i tehnologija 18
 • Medicinske i zdravstvene nauke   7
 • Poljoprivredne nauke 10
 • Društvene nauke 14
 • Humanističke nauke 8

4) 15 stipendija za studente trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republikei to:

 • Inženjerstvo i tehnologija            3
 • Medicinske nauke 3
 • Poljoprivredne nauke 3
 • Društvene nauke   3
 • Humanističke nauke 3

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2) da su studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike, odnosno sa Liste studijskih programa za 2017. godinu u skladu sa članom 7, stav 1, tačka b) Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, studenti prvog ciklusa studija na studijskim programima: veterinarstvo, radiološka tehnika i latinski jezik i rimska književnost na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH,

3) da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija, odnosno studenti na drugom i trećem ciklusu studija,

4) da nisu obnavljali nijednu godinu studija,

5) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i

6) da studenti završne godine na prvom ciklusu studija nisu stariji od 26 godina života, na drugom ciklusu studija od 28 godina života, a na trećem ciklusu studija od 32 godine života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija, na drugom ciklusu od 30 godina života, a na trećem ciklusu od 34 godine života.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

1) da na prvom ciklusu studija imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 8,50 i više,

2) da na drugom ciklusu studija iz svih položenih ispita u ukupnom prethodnom visokom obrazovanju imaju prosječnu ocjenu 8,50 i više,

3) da na trećem ciklusu studija, iz svih položenih ispita u ukupnom prethodnom visokom obrazovanju imaju prosječnu ocjenu 8,50 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama i

2) upisana godina studija, osim na drugom i trećem ciklusu studija.

V

Pravo na dodjelu stipendije imaju i apsolventi, kojima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja, a najduže na period od jedne akademske godine.

Ukoliko apsolvent u navedenom periodu diplomira, dužan je obavijestiti Ministarstvo o prestanku osnova za isplatu stipendije pismeno u roku od 15 dana od dana diplomiranja.

VI

Obrazac prijave za javni konkurs (prilog broj 1), obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 6) kao i obrazac izjave za apsolvente (prilog broj 7) biće dostupni na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture: njnjnj.vladars.net i na protokolu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, lamela A, prizemlje.

VII

Uz uredno popunjen obrazac prijave (prilog broj 1), obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (prilog broj 6) i obrazac izjave za apsolvente (prilog broj 7) iz tačke VI ovog konkursa, podnosioci prijave su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) ovjerenu kopiju prve stranice indeksa,

4) potvrdu o statusu redovnog studenta,

5) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja za studente prvog ciklusa studija,

6) uvjerenje o položenim ispitima u ukupnom prethodnom visokom obrazovanju sa prosječnom ocjenom za studente drugog i trećeg ciklusa studija,

7) potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,

8) potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov),

9) ovjerenu izjavu studenta da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja,

10) ovjerenu izjavu za apsolvente i

11) fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VIII

Dokumenti iz tačke VII, podtačaka 1) i 2) ovog konkursa ne smiju biti stariji od šest mjeseci, a dokumenti iz podtačaka 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) i 10) ne smiju biti starije od dana objavljivanja ovog konkursa.

IX

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun na svoje ime u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: “Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjeljenje za visoko obrazovanje, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka, sa naznakom “Javni konkurs za studentske stipendije – uspješni studenti”.

Neblagovremene prijave se ne razmatraju.

XI

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” kao i na portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: njnjnj.vladars.net

XII

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine”.

XIII

Predstavnici zainteresovanih studentskih predstavničkih tijela visokoškolskih ustanova imaju pravo neposrednog uvida u rad Komisije za dodjelu stipendija, koja razmatra prijave na javni konkurs i utvrđuje prijedlog za dodjelu stipendija.

XIV

Rang-lista kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija za 2017. godinu biće objavljena na portalu Vlade Republike Srpske, stranica Ministarstva prosvjete i kulture: njnjnj.vladars.net.

MINISTAR

dr Dane Malešević

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*