Potreban nastavnik u školi u Garićima

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ”
Maslovare bb, 78 223 MASLOVARE

KONKURS
za prijem radnika

Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, PO Garići

Za navedeno radno mjesto potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, i na osnovu Odluke Ustavnog suda broj U-83/14.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje o neosuđivanju)
– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće testirani u prostorijama škole u Maslovarama, dana 25. oktobra, 2016. godine, sa početkom u 9 časova, a nakon toga obaviće se intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na gore navedenu adresu.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*