Oglas za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem VIII-1 klase kadeta:

a) 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim  IV stepenom  školske  spreme za prvi nivo pristupanja u činu „policajac“.

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove

Opšti uslovi:

a) državljanstvo BiH;

b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca,

d) zdravstvena, fizička i psihičkasposobnost za rad (koja ćese utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije

Posebni uslovi:

– važeća vozačka dozvola „B“ kategorije izdata u BiH,

– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),

– poznavanje jednog svjetskogjezika,

– poznavanje rada na računaru…

Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“.

Kompletan konkurs i obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećem linku:

http://granpol.gov.ba/Publication/Read/936737?title=javni-oglas-za-prijem-kadeta-u-cinu-%E2%80%9Epolicajac%E2%80%9C-granicne-policije-bosne-i-hercegovine&pageId=25

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*