Konkurs za subvenciju za povrtare i pčelare u Kotor Varošu

Na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za subvenciju poljoprivredne proizvodnje, broj:06/7-33-5 /16, od 22.03..2016. godine, i člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš” broj: 3/14), načelnik Opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI POZIV

za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2016. godini

1.PREDMET POZIVA

a. Podsticaji za organizovan uzgoj (sa redovnim otkupom) povrtarskih kultura;

– Sufinansiranje proizvodnje;

b. Podsticaji za pčelarsku proizvodnju–proširenje i unapređenje proizvodnje

– Subvenciju za kupovinu repromaterijala u pčelarskoj proizvodnji.

2.USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

– da se poljoprivredna proizvodnja, za koju se dodjeljuje subvencija, nalazi isključivo na području opštine Kotor Varoš

– da je podnosilac zahtjeva za subvenciju poljoprivredne proizvodnje vlasnik ili ima ugovor o zakupu zemljišta

– da je poljoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta u opštini Kotor Varoš

– popunjen obrazac zahtjeva

– kopija CIPS-ove lične karte

– kopija tekućeg računa

– da je Udruženje registrovano na teritoriji opštine Kotor Varoš;

3.POSEBNI USLOVI ZA DODJELU SUBVENCIJA

a. Za organizovani otkup:

– Kopije otkupnih blokova sa količinama otkupljenog povrća I (prve) klase

a. Za pčelarsku proizvodnju:

– Fiskalni račun o kupovini repromaterijala satnih osnova,ramova i pogača, minimalno 1000 komada po stavci;

– Rješenje o registraciji Udruženja (za poljoprivredna Udruženja koja konkurišu);

4.ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana od dana objvljivanja

5.OCJENA PRIJAVE

Ocjenu prijava izvršiće Komisija, koja će utvrditi listu kandidata koji ispinjavaju sve navedene uslove, a obilaskom terena će se utvrditi opravdanost zahtjeva.Svi kandidati kojim po ovom Javnom pozivu budu dodijeljena finansijska sredstva, dobiće Odluku načelnika opštine o visini subvencije za ostvarenu proizvodnju.

6.MJESTO I NAČIN PODNOŠENjA ZAHTJEVA

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte na adresu: Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, opština Kotor Varoš,ulica Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

7.OSTALE ODREDBE

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine ili na web stranici opštine Kotor Varoš.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine Kotor Varoš ili na telefon 051/783-292.

Javni poziv biće objavljen na web stranici opštine Kotor Varoš, www.opstinakotorvaros.com, sredstvima Javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Kotor Varoš i svim mjesnim uredima.

Kotor Varoš, 19.10.2016. godine

Načelnik opštine Dalibor Vučanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*