Konkurs za pripravnike u Osnovnom sudu Kotor Varoš

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnom sudu u Kotor Varošu na određeno vrijeme (do dvije godine).

– Sudijski pripravnik – volonter – 2 (dva) izvršioca

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS ili BiH

– opšta zdravstvena sposobnost

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,

– da se ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

Pravni fakultet

Poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumentacija:

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

– dokaz o školskoj spremi,

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

– kraća biografija i kontakt telefon.

Dokumenta pod r. br. 1 i 3 ne smiju biti starija od šest mjeseci.

Dokumenta pod r. br. 5 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana 25, 78220 Kotor Varoš.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*