Javni poziv za subvenciju poljoprivredne proizvodnje u Kotor Varošu

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 67. Statuta Opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj: 10/17) i člana 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava za subvenciju poljoprivredne proizvodnje, („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“, broj: 5/18), načelnik Opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI POZIV za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2018. godini

Predmet poziva:

a. Podsticaji za ratarsku proizvodnju – proširenje i unapređenje proizvodnje

Subvencija za sjetvu strnih žitarica (heljda, spelta) na većim nadmorskim visinama.

b. Podsticaji za pčelarsku proizvodnju:

Subvencija za postojeću pčelarsku proizvodnju

c. Podsticaji za plasteničku proizvodnju i proizvodnju u zaštićenim prostorima:

Subvenciju za proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru

Subvenciju za novoizgrađene i adaptaciju postojećih plastenika

d. Podsticaji za voćarstvo – jabučasta, jagodičasta i vinogradarska proizvodnja

– Subvencija za postojeće zasade u intezivnoj proizvodnji.

e. Podsticaji za stočarsku proizvodnju – proširenje i unapređenje postojeće proizvodnje:

– Subvencije za postojeću animalnu proizvodnju

Uslovi za učešće na Javnom pozivu:

– da se poljoprivredna proizvodnja, za koju se dodjeljuje subvencija, nalazi isključivo na području opštine Kotor Varoš

– da je podnosilac zahtjeva za subvenciju poljoprivredne proizvodnje vlasnik ili ima ugovor o zakupu zemljišta

– da je poljoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta u opštini Kotor Varoš

– popunjen obrazac zahtjeva

– kopija CIPS-ove lične karte

– kopija tekućeg računa

– da je Udruženje registrovano na teritoriji opštine Kotor Varoš;

Posebni uslovi za dodjelu subvencija su:

a. Za ratarsku proizvodnju:

– minimalna površina 0,5 ha

– računi o kupovini sjemenskog materijala za minimalnu površinu 0,5 ha.

b. Za pčelarsku proizvodnju:

– da posjeduje minimalno 10 društava,

– da je upisan ili je podnio zahtjev za upis u registar pčelara (registarski broj ili uvjerenje od nadležne službe da je zahtjev podnesen)

c. za voćarsku proizvodnju:

– da su intezivni zasadi jabuke,šljive i kruške na minimalnoj površini od 0,2 ha, i razmaci u redu i međuredu: za jabuku maksimalno 1,5 m h 4 m, krušku 2,5 m h 4 m i šljivu 2,5 m h 4 m.

– da su zasadi jagodičastog voća: malina, kupina, aronije, borovnice i dr. minimalno na 0,1 ha.

– da su zasadi vinograda minimalno 0,1 ha.

d. za stočarsku proizvodnju

– Kopija pasoša minimalno 7 muznih grla krava na ime podnosioca zahtjeva,

– Kopija pasoša minimalno 10 tovnih grla stoke goveda starosti minimalno 6 mjeseci na ime podnosioca zahtjeva,

– Kopija kartona upotrebe u priplodu za minimalno 100 grla ovaca koje se jagnje ili 25 koza koje se jare,

– Minimalno 1000 koka nosilja u jatu

e. za plasteničku proizvodnju

– Da se proizvodnja u zaštićenom prostoru odvija na minimalnim površinama od 100 m2,

– Za izgradnju ili kupovinu novih plastenika minimalne površine od 100 m2 obavezno priložiti fiskalne račune o kupovini

– Za adaptaciju oštećenih plastenika, stradalih od elementarnih nepogoda koje su zadesile područje opštine Kotor Varoš u proteklom periodu, zapisnik opštinske komisije.

Rokovi za podnošenje prijava na javni poziv:

Rok za prijavu na Javni poziv je 60 dana od dana objvljivanja

Ocjena prijave:

Ocjenu prijava izvršiće Komisija, koja će utvrditi listu kandidata koji ispinjavaju sve navedene uslove, a obilaskom terena će se utvrditi opravdanost zahtjeva. Svi kandidati, kojima po ovom Javnom pozivu budu dodijeljena finansijska sredstva, dobiće Odluku načelnika opštine o visini subvencije za ostvarenu proizvodnju.

Mjesto i način podnošenja prijave:

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte na adresu: Odjeljenju za privredu, opština Kotor Varoš, ulica CaraDušana bb, 78220 Kotor Varoš.

Ostale odredbe:

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine ili na web stranici opštine Kotor Varoš.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine Kotor Varoš ili na telefon 051/783-292.

Javni poziv biće objavljen na web stranici opštine Kotor Varoš, www.opstinakotorvaros.com, sredstvima Javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Kotor Varoš i svim mjesnim uredima.

Kotor Varoš, 30.05.2018. godine

Načelnik opštine Zdenko Sakan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*